LUW doorrekening plan Verwelius

Binnen onze vereniging hebben wij een opzet gemaakt waaruit dit minimaal aannemelijk kan worden gemaakt dat als deze 30 woningen niet worden gebouwd, dit nog steeds een basis is om de ontwikkeling door te laten gaan. Met andere woorden, het doorbouwen in de rode contour is niet noodzakelijk. Uiteraard is dat een ‘guestimate’ op basis van openbare bronnen en in de branche gebruikelijke kengetallen:

1.     De winst door kavelverkoop m.b.t. het plan Verwelius (€15.927.500,-). Zeer aanmerkelijke grondwinst dus.
2.     De winst door kavel en woningverkoop m.b.t. het plan Verwelius (€34.843.653,40). Zeer veel projectontwikkelaarswinst dus.
3.     De winst door kavelverkoop m.b.t. het plan LUW (€1.482.500,-). Voldoende risicoloos en effectief.
4.     De winst door kavel en woningverkoop m.b.t. het plan LUW (€14.156.500,-). Nog steeds ruime ontwikkelaarswinst.

Uiteraard is LUW niet onpartijdig en bezit zij zeer beperkte informatie om meer gedetailleerd te laten rekenen. Let op, de berekende winsten zijn alle incl. BTW.

De berekeningen bevestigen wat wij allang weten, namelijk dat hier domweg enorme winst het enige oogmerk van Verwelius is. Des te onbegrijpelijker dat de gem. de Bilt en de Provincie Utrecht aan het bouwplan/bestemmingsplan meewerken temeer gezien de omvangrijke en onherroepelijke schade die Verwelius door realisatie veroorzaakt. Zoals berekend is die schade totaal onnodig als we naar het plan LUW kijken.

1 Reactie

  1. LUW doorrekening plan Verwelius.
    Een prachtig plan van bewonersvereniging LUW waarin zij voorrekenen dat er een heel mooi plan bestaat wat rekening houdt met alle landschapsaspecten én natuur, en tóch winst wordt gemaakt. 👇🏻
    We blijven vechten!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*