Welkom

 20161022_opening_verbinding

Welkom op de website van Bewonersvereniging Leefklimaat Utrechtseweg (LUW) in De Bilt. LUW behartigt de belangen van alle omwonenden van de Utrechtseweg in De Bilt tussen het viaduct van de A27 en de Universiteitsweg. Wij zijn een (pro)actieve, meedenkende en -pratende vereniging. Wij zijn geen actiegroep.

De Utrechtseweg is een provinciale weg (N237). Voor bewoners is vooral de veiligheid, de drukte op de weg en de kwaliteit van onze leefomgeving belangrijk. Daarnaast is de directe omgeving ook rijk aan natuur- en cultuurhistorische waarden. LUW wil dat gemeente en provincie bij ontwikkelingen langs en van de weg rekening houden met al die verschillende belangen.

En LUW heeft ook al veel bereikt en betekend. Denk maar aan de versmalling van de Utrechtseweg, de discussie rond het Hessingterrein, de natuurgebieden om ons heen en de vele sociale activiteiten (rondleidingen, burendag, borrels, etc). Daarnaast worden we als bewonersvereniging betrokken bij veel plannen en discussies (oa verbreding A27/A28, faunapassage, visie De Bilt zuid) en zijn we een partij om rekening mee te houden!

Vragen? Mail naar: info@bv-luw.nl!

Met vriendelijke groet,

Bestuur LUW


 

  • Voorzitter: Arthur Uijterwijk
  • Secretaris: Jaklien van Middelaar (info@bv-luw.nl)
  • Penningmeester: Lars Tempelman