Slagen in het Groen (2008)

Slagen in het Groen 2008.
De standpunten/voorkeuren/suggesties die hierin staan zijn nog steeds goed, vinden we van LUW. Lees die dus nog een keertje goed door voor maandag 4 juli 2016.

Let maandagavond extra op:

– behoud en versterking bestaande waarden (o.a. natuur, landschap, cultuurhistorie)

– integraliteit in visie en aanpak (voor een groter gebied dan alleen dat terrein)
– niet bouwen over de Grift

– maximum hoogte van gebouwen: niet hoger dan landhuizen in de omgeving zoals Sandwijck. Zie beeldkwaliteitsplan.

Ook het rapport voor de Ecopassage Griftenstein van Alterra biedt goede handvaten en ecologische eisen.