Woningbouw op terrein voormalig Plusgebouw

Historie: 

Najaar 2016 is in het Plusgebouw een bijeenkomst belegd door projectontwikkelaar Re-Shape Properties. In die bijeenkomst meldde Re-Shape dat zij inmiddels eigenaar waren van het gebouw en omliggend terrein en dat zij daar woningen wilden bouwen. Concreet: 12 woningen, te weten: een appartementengebouw met vijf woningen, twee woningen van type twee-onder-één-kap en vijf vrijstaande woningen.

Gesprekken met direct aanwonenden:

Vanuit Park Arenberg, de laagste huisnummers, grenzen zes woningen min of meer rechtstreeks aan het terrein waarop Re-Shape wil bouwen. Die bewoners zijn in gesprek gegaan met Re-Shape. Enerzijds is woningbouw grenzend aan je achtertuin niet leuk, anderzijds is het sterk verouderde kantoorgebouw van de Plus al lang een extreme horizonvervuiler. Realiteitszin schreeuwt dan om begrip dat er iets moet veranderen. Woningbouw is dan één van de minst ongewenste. Vanuit dat uitgangspunt zijn die gesprekken gevoerd. Dat verliep positief. Re-Shape ging akkoord met onze wensen. Wij bewogen mee als zij beargumenteerd iets niet wilden.

Wijziging randvoorwaarden: 

Intensief overleg in de weken daarna tussen enerzijds ons, de zes betrokken eigenaren, en anderzijds Re-Shape, wethouder Hans Mieras, ambtenaar Wilfred Zweverink en raadsgriffier Thecla van der Torre leidde tot aanpassing van de randvoorwaarden. Die gewijzigde voorwaarden zijn nogmaals besproken in de vergadering van de Commissie Openbare Ruimte van 11 januari en uiteindelijk goedgekeurd in de Raadsvergadering van 18 januari.

Voor geïnteresseerden: de volledige tekst van de randvoorwaarden kunt u vinden op: https://raadsinformatie.debilt.nl/Vergaderingen/Commissie-Openbare-Ruimte/2018/11-januari/20:00. Ook uit oogpunt van landschappelijke informatie over dit deel van De Bilt is dit ook voor de geïnteresseerde omwonende zowaar een lezenswaardig stuk.

1 Reactie

  1. Ik ben inmiddels niet meer werkzaam bij de gemeente, maar wil jullie langs deze weg nogmaals bedanken voor jullie constructieve inzet. Hopelijk begint binnenkort de sloop en nieuwbouw, waarmee iedereen er op vooruit gaat.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*