LUW actueel (maart 2018)

LUW wil graag meer aandacht voor de leefomgeving van de bewoners van de Utrechtseweg. In dat kader zijn in oktober 2017 en in januari twee gesprekken geweest met de Provincie Utrecht. Op de agenda stonden diverse onderwerpen met betrekking tot de Utrechtseweg waar LUW mogelijkheden voor verbetering ziet.
Verkeerslichten
  • Bewoners constateren beperkte oversteektijd voor zowel fietsers als voetgangers (met name voor ouderen en kinderen levert dit onveilige situaties op). Provincie checkt dit nogmaals en kijkt of hierin aanpassingen mogelijk zijn;
  • Negeren rood licht. Provincie heeft hiervan meetgegevens beschikbaar gesteld. Er is gemeten van 11/9/2017 – 22/9/2017 en over deze 2 weken gemeten zijn er 25 voertuigen door rood gereden. Dit is « binnen de norm » van provinciale wegen. Ofwel: hierop zal geen actie worden ondernomen.
  • ‘Groene golf’. De verkeersregelinstallaties zijn op de Utrechtseweg niet geschakeld omdat beleid van de provincie is dat een ‘kolonne verkeer’ kan doorrijden. Dit heeft tot gevolg dat fietsers/voetgangers langer wachten.
Geleiders in fietspad
  • LUW had gevaarlijke situaties rondom de geleiders (ofwel de ‘mini vluchtheuvels’ midden op het fietspad) benoemd. Provincie erkent dit. De komende maanden zullen deze worden verwijderd.
Trottoir
  • De Utrechtseweg kent slechts gedeeltelijk een trottoir/voetgangerspad. Er is bewust gekozen voor semi-verhard voetpad. Langs het Boetzelaerpark is geen pad voor wandelaars. Onduidelijk is waarom dat er niet is. Provincie gaat na welke reden hieraan ten grondslag liggen;
  • Het fiets/wandeltunneltje bij de Kapelweg is erg smal, maar zal worden uitgebreid.
Overige issues
  • Afvoer/goten langs de Utrechtseweg zijn vaak vol en daarom raken de putten langs de Utrechtseweg snel verstopt. Mocht u dit constateren, graag een foto hiervan naar LUW (info adres?);
  • Voorstel van LUW om auto’s die richting centrum van Utrecht willen, te wijzen op de mogelijkheden om in het Transferium in de Uithof te parkeren. De provincie gaat hiervoor geen bewegwijzering aanbrengen.
Utrechtseweg naar max snelheid van 60km/uur?
  • LUW stelt de leefbaarheid voor de bewoners van de Utrechtseweg aan de orde en uit bezorgdheid hierover bij de provincie. Geluid, fijnstof, zwaar verkeer ed blijven een grote bron van overlast. De bewoning wordt alleen maar intensiever (Hessingterrein en voormalig Plus gebouw) en er zal mogelijk nog een extra verkeerslicht worden toegevoegd om de bewoners ter hoogte van Hessingterrein veilig te kunnen laten oversteken. Dit betekent dat het aantal verkeerslichten zodanig is dat een snelheid van 80km/uur überhaupt niet zinvol is. De provincie is bereid om mee te denken in de mogelijkheden om de snelheid terug te brengen naar 60 km per uur.
We hopen u binnenkort verder te informeren over ontwikkelingen en eventuele aanpassingen rondom de Utrechtseweg die onze leefbaarheid ten goede komen.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*