Mededeling aan de raad met uitkomst overleg provincie snelheid Utrechtseweg

Verlaging van maximumsnelheid op Utrechtseweg is voorlopig niet aan de orde

In de vergadering op 11 januari 2018 van uw commissie voor Openbare Ruimte is ons gevraagd in overleg te treden met de provincie om de maximumsnelheid op de Utrechtseweg N237 te verlagen van 80 naar 60 kilometer per uur. Wij hebben over de vraag op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau overleg gehad met de provincie. Ook vond overleg plaats met aanwonenden.

De provincie acht een verlaging van snelheid op dit moment niet aan de orde. Als gevolg van de snelheidsverlaging zou rijtijdverlies optreden voor het openbaar vervoer. Voor de daarmee gepaard gaande fors hogere exploitatielasten ontbreekt de financiële dekkingsruimte. Ook is, gegeven het huidige wegprofiel, een maximum snelheid van 60 kilometer per uur niet handhaafbaar. Wel zal de provincie in het kader van de trajectaanpak volgens hun planning in 2023 opnieuw onderzoek doen naar de Utrechtseweg. In de tussentijd staat provincie in verbinding met omwonenden om waar mogelijk kleine verbeteringen door te voeren.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*