Concept-gebiedsplan Voorveldse Polder

Geachte gebiedspartijen en omwonenden,

Hierbij ontvangt u het concept-gebiedsplan voor de Voorveldse Polder. Het gebiedsplan is tot stand gekomen met inbreng van u als gebiedspartijen en omwonenden. Het college van de gemeente De Bilt zal in mei een besluit nemen over het plan.

In oktober 2019 zijn we gestart met het participatietraject voor de Voorveldse Polder. Dit traject bestond uit 2 bijeenkomsten, op 28 oktober en 17 december. Tijdens middagbijeenkomsten werkten de gebiedspartijen samen aan de plannen en aansluitend waren er inloopavonden voor omwonenden.

Bureau Nieuwe Gracht is in samenwerking met de ambtelijke werkgroep aan de slag gegaan om op basis van alle resultaten van dit participatieproces het gebiedsplan verder uit te werken. Het concept van het plan ontvangt u bij dit bericht.

Graag geven wij u de komende 3 weken de gelegenheid schriftelijke te reageren op het plan. Alle ingestuurde reacties verzamelen we in een reactienota. Hierin wordt ook aangegeven hoe we omgaan met de ingebrachte reactie. De reactienota met wordt samen met het gebiedsplan voorgelegd aan het college ter vaststelling van het definitieve gebiedsplan. U kunt uw reactie tot en met 30 april sturen naar s.lachman@debilt.nl

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*