Concept-gebiedsplan Voorveldse Polder

Geachte gebiedspartijen en omwonenden,

Hierbij ontvangt u het concept-gebiedsplan voor de Voorveldse Polder. Het gebiedsplan is tot stand gekomen met inbreng van u als gebiedspartijen en omwonenden. Het college van de gemeente De Bilt zal in mei een besluit nemen over het plan.

In oktober 2019 zijn we gestart met het participatietraject voor de Voorveldse Polder. Dit traject bestond uit 2 bijeenkomsten, op 28 oktober en 17 december. Tijdens middagbijeenkomsten werkten de gebiedspartijen samen aan de plannen en aansluitend waren er inloopavonden voor omwonenden.

Bureau Nieuwe Gracht is in samenwerking met de ambtelijke werkgroep aan de slag gegaan om op basis van alle resultaten van dit participatieproces het gebiedsplan verder uit te werken. Het concept van het plan ontvangt u bij dit bericht.

Graag geven wij u de komende 3 weken de gelegenheid schriftelijke te reageren op het plan. Alle ingestuurde reacties verzamelen we in een reactienota. Hierin wordt ook aangegeven hoe we omgaan met de ingebrachte reactie. De reactienota met wordt samen met het gebiedsplan voorgelegd aan het college ter vaststelling van het definitieve gebiedsplan. U kunt uw reactie tot en met 30 april sturen naar s.lachman@debilt.nl

1 Reactie

 1. Goede a,vond,
  Inzake de plannen voor de Voorveldse Polder wil ik een paar opmerkingen meegeven.
  De huizen langs Park Arenberg staan op staal gefundeerd. Dat heeft tot gevolg dat de waterstand niet te laag mag worden omdat dan verzakking mogelijk is.(is bij de aanleg van de riolering en de bemaling gebleken).
  Daarnaast is tijdens de zomer, met name in de maanden juni-augustus het waterpeil bijzonder laag. De aanwezige vissen snakken naar adem omdat het opgewarmde water te ondiep is. Vroeger was het water kristal helder en zag je de snoeken en vorentjes duidelijk en kon de ijsvogel komen vissen.
  Een andere optie is om het beoogde “natte gebied “ meteen zo in te richten dat er een Ijsbaan /meertje kan liggen. het huidige IJBM meertje aan de Vissersteeg ligt zo beschut dat deze niet meer zal bevriezen. Wellicht is dit dan een optie.
  Voor het overige ben ik met \iedereen eens die het wandelpad door het gebied wil tegenhouden. Reeën worden nu al door idioten opgejaagd..
  het voedselbron kan ik nog onvoldoende inkleuren maar een voorstander voor een horeca gelegenheid lijkt mij niet wenselijk. Het zal een grote hangjongeren en drugs plek worden met snelle uitvalswegen…

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*