LUW Nieuwsbrief zomer 2022

LUW Nieuwsbrief
Juli 2022
Beste LUW-leden,
 
De zomervakantie is voor velen begonnen. Een mooi moment voor LUW om even terug te blikken op de afgelopen periode. Er is veel gebeurd, LUW heeft behoorlijk aan de weg getimmerd en van zich laten horen om over de politieke aardverschuiving in De Bilt nog maar niet te spreken.
Hoogtepunt was natuurlijk de verrassende uitkomst bij de stemming van de gemeenteraad op 27 januari. Pogingen van LUW om met diverse partijen te spreken over de zorgelijke ontwikkelingen op het Verweliusterrein, leken niet voldoende om een meerderheid van de gemeenteraad te kunnen overtuigen. Tot die onverwachte wending rond middernacht eind januari. Met 14 tegen 13 werd het voorliggende plan van Verwelius verworpen.
Naast dit belangrijke dossier gaan we in de Nieuwsbrief ook in op de ontwikkelingen rondom de Utrechtseweg, activiteiten van LUW en de ALV op 13 september.

Verwelius-terrein
Het voorliggende plan van Verwelius is verworpen door de gemeenteraad op 27 januari.
Momenteel is Verwelius in gesprek met de gemeente. Daarnaast loopt er een procedure bij de RvSt. Daarin is LUW geen belanghebbende. 

Oproep nieuwe leden Werkgroep Verwelius terrein
Al jaren is er binnen LUW een werkgroep voor het Verweliusterrein actief. Er is door deze groep hard gewerkt, met resultaat!, aan het op de kaart zetten van de issues bij de herontwikkeling van dit terrein. Veel dank aan deze werkgroep!
Het is nu tijd om daar andere LUW leden bij te betrekken. Bij deze een vriendelijke  oproep aan geïnteresseerden om zich aan te melden voor deze werkgroep. De komende tijd zullen er naar verwachting weer allerlei zaken spelen die we als LUW nauwgezet willen volgen en waar nodig omzetten in actie.
Graag een berichtje aan info@bv-luw.nl als je je in wilt zetten voor het behoud van een uniek gebied en bijzondere ecologische waarden rondom de woningbouwplannen op het Verweliusterrein.
Alvast veel dank! 

Utrechtseweg
Zoals eerder bij de ALV en eerdere nieuwsbrieven vermeld is de werkgroep Utrechtseweg zeer regelmatig in gesprek met de provincie Utrecht over de veiligheid en leefbaarheid van en rondom de Utrechtseweg.
Het onlangs geïnstalleerde College van BenW heeft op 30 juni diverse bewonersverenigingen uitgenodigd om voor hen belangrijke onderwerpen aan het nieuwe college te presenteren. Helaas was niet het voltallige college aanwezig, burgemeester Potters en wethouder Annemarie ’t Hart waren verhinderd. LUW is in deze bijeenkomst ingegaan op de urgentie van maatregelen rondom veiligheid en leefbaarheid (geluidsoverlast, verkeerslawaai) van de Utrechtseweg en het belang van het bouwen binnen de rode contour op het Verweliusterrein.
Aanwezige wethouders en ook gebiedsmakelaars van de gemeente hebben dit met veel belangstelling aangehoord en willen meewerken aan de oproep om deze problematiek in samenspraak met de provincie op te pakken.

Op verzoek van de werkgroep Utrechtseweg is ook een overleg belegd waar gemeente De Bilt en politie (i.v.m. handhaving) zijn uitgenodigd. Helaas was de politie verhinderd bij dit overleg op 4 juli.
In dit overleg is gesproken over:
– Leefbaarheid
– Toename verkeer
– Diversiteit verkeer
– Zwaarder verkeer
– Sluipverkeer A28/A27
– Toename busverkeer overlast door overslaan haltes
– Geen doorlopend voetgangerspad

Besproken:
– de N237 komt in het Netwerkperspectief in aanmerking voor een snelheidsverlaging van 80 km/uur naar 60 km/uur. Vooralsnog is de uitvoering gepland voor 2026 in combinatie met groot onderhoud.
– welke mogelijke maatregelen kunnen al op korte termijn worden ingepast? Uiteraard moeten dit maatregelen zijn die ook passen in het uiteindelijke plaatje van de reconstructie van de Utrechtseweg
– Momenteel worden videobeelden gemaakt vanaf A27 beide kanten op. Dit moet inzicht geven in onder meer vertraging en foutief gedrag op de Utrechtseweg. LUW krijgt via de provincie inzage in deze gegevens en de analyse daarvan.
– Idee nu: Busbaan verhoogd in het midden, smallere autoweg erlangs. Alleen de 74 maakt gebruik van alle haltes. Dus alleen het tunneltje / KNMI moet geïntegreerd worden.

Afgesproken is:
○ Eind van 2022 is het ontwerp voor de Utrechtseweg klaar.
○ Elke maand even bij elkaar komen.
○ Ontsluiting Verwelius terrein gebaseerd op huidige layout.
○ Begin september eerste schets
– nu kunnen wij meekijken met reconstructie fietspad kruising Bilthovense weg. 

A27
Hoewel in het regeerakkoord was opgenomen dat de regio aan zet is alternatieven voor te stellen om het aantal rijstroken op de A27 te verbreden binnen de bestaande bak, is dit nog niet uitgewerkt. Dit maakt dat de verbreding van de A27 nog steeds niet definitief van de baan is.
We willen dit dossier goed in de gaten houden. LUW zoekt actieve leden die de ontwikkelingen rondom de A27 willen volgen en de werkgroep A27 nieuw leven in willen blazen.
Graag een bericht naar info@bv-luw.nl! Dank vast!

Bestuur
Ook het bestuur zoekt naar vernieuwing! Graag horen we als je geïnteresseerd bent in een rol binnen het bestuur van LUW. Graag een bericht naar info@bv-luw.nl!

Contributie
De contributie 2022 voor LUW leden zal in de loop van de zomer worden verstuurd.
 
LUW-activiteiten

Landelijke Opschoondag, 19 maart 2022
Hoewel de LUW activiteiten afgelopen jaar nog beperkt hebben plaatsgevonden is op 19 maart met een enthousiaste groep LUW’ers meegedaan aan de ‘Landelijke Opschoondag’, in het kader van ‘Nederland Schoon’.
Met een zeer gastvrije ontvangst bij Marion en Jules (dank aan Marion en Carla) is het gezelschap in kleine groepjes een paar uur gaan vuil prikken langs de Utrechtseweg. Een gezellige en heel effectieve actie. Tegelijkertijd schokkend hoeveel volle vuilniszakken na 2 uurtjes zijn verzameld.
Het gaf een goed gevoel om bij te dragen aan een schonere omgeving van de Utrechtseweg en zo’n actie is zeker voor herhaling vatbaar!

La Vuelta, 20 augustus 2022
Op 20 augustus passeert het wielercircus van de Spaanse wielerklassieker La Vuelta de Utrechtseweg! LUW is aan het bedenken of en hoe we een passende activiteit op die dag kunnen organiseren.
Laatste berichten en nieuws hierover volgt via de website!

ALV-LUW op dinsdag 13 september, 20.00 uur op Sandwijck.
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 13 september. We gaan ervan uit dat we de bijeenkomst fysiek kunnen organiseren. Mocht Covid-19 onverhoopt opspelen, wordt geschakeld naar een digitale bijeenkomst. We informeren u dan tijdig.
 
 
We wensen iedereen alvast een mooie zomer en graag tot in september!


Hartelijke groet,
 
Bestuur LUW

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*