Update Werkgroep: Groen

Al jaren is het verdwijnen van de weidevogels in het perceel van de Voorveldse polder, ten westen van Park Arenberg, een tragisch gebeuren. Al meer dan 17 jaar, zo lang als ik er woon, wordt het betreffende perceel (eigendom is van de provincie Utrecht) in beheer gegeven aan een agrariër, die er mais op verbouwt. Dat gebeurt op zo’n manier dat kansen op overleving voor weidevogels nihil zijn geworden. Betreffende agrariër rijdt er in het vroege voorjaar mest op uit, past onkruidverdelgingsmiddelen toe en als er toch nog weidevogels nesten hebben gebouwd, worden die omgeploegd en zelfs een 2e legsel van kievieten werd daardoor vernietigd. De laatste kievieten lijken daarmee ook van dit perceel te zijn verdreven.

Hierover heeft een stukje gestaan in de Convo, een blad van de Utrechtse afdeling van de KNNV, n.a.v. hun doelstelling om plaatselijke initiatieven te ondersteunen. De commissie groen is zo’n initiatief van LUW. Het stukje in het blad bleek wel wat publiciteit te weeg te brengen en lokte reactie uit van de beheerder Edwin Wolvenkamp van de provincie Utrecht en onlangs ook bij iemand van de DUR Utrecht zelf. We blijven alert en gaan een handhavingsverzoek opstellen naar de RUD Utrecht, om een volgend voorjaar beter voorbereid op te kunnen treden.

Namens de werkgroep groen, Hettie van Eijck

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*