Stand van zaken gebiedsplan Voorveldse Polder

Geachte gebiedspartijen en omwonenden,

Op 10 juni heeft u onderstaand voortgangsbericht ontvangen.

Na aanleiding van vragen hierover, willen wij nog aanvullen dat we begin september alle betrokkenen de concept reactienota ter kennisname toesturen.

Half september zal  het college vervolgens een besluit nemen over het gebiedsplan en de reactienota.

Geachte gebiedspartijen en omwonenden,

Via dit bericht willen wij u informeren over de stand van zaken ten aanzien van het vaststellen van het gebiedsplan Voorveldse Polder.

We hebben naar aanleiding van het op 9 april  gedeelde conceptgebiedsplan 23 inhoudelijke reacties ontvangen. Daar zijn wij zeer blij mee, want dat geeft aan dat velen van u zeer betrokken zijn bij dit plan. We zijn nu bezig om alle ingebracht reacties zorgvuldig te verwerken. Hiervoor stellen wij een reactienota op waarin we aangeven wat de reacties of antwoorden zijn op de ingebrachte punten, suggesties en vragen en op welke manier de gegeven reacties leiden tot wijzigingen in het gebiedsplan. We gaan ervanuit dat we in augustus het definitieve plan kunnen afronden.

Wij verwachten dan ook dat we begin september het  aangepaste definitieve gebiedsplan en de reactienota kunnen aanbieden aan het college voor besluitvorming. Zodra de besluitvorming is afgerond zullen we de stukken beschikbaar stellen voor alle betrokkenen.

Mocht u in de tussentijd nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Caro Hollebeek, gebiedsmakelaar via c.hollebeek@debilt.nl of via 06 53 11 92 29.

Met vriendelijke groet,

Sharita Lachman
Assistent projectleider
Gebiedsteam De Bilt Sociale en Ruimtelijke Ontwikkeling
s.lachman@debilt.nl
030 228 91 22

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*