Woningbouwopgave

Donderdagavond 25 juni stemde de gemeenteraad in met het voorstel voor de inrichting van het participatieproces en het formeren van een kennisteam rond de woningbouwopgave. College en raad doen een beroep op de kracht in de samenleving om de woningnood aan te pakken.

Het college wil hier direct na de zomer mee beginnen. Hoe de participatie er precies uit zal gaan zien, kan per dorp of wijk verschillen en zal mede afhankelijk zijn van de dan geldende coronamaatregelen.

Wethouder Smolenaers van Wonen is blij dat de raad besloten heeft om verder met inwoners over de mogelijkheden van woningbouw in gesprek te gaan: ‘Het college is benieuwd waar onze inwoners in de gemeente kansen zien om meer woningen te kunnen bouwen.’ Raad en college willen 845 woningen bouwen tussen 2016 en 2026 met een aanzienlijk deel middenhuurwoningen en 450 sociale huurwoningen tussen 2016 en 2030. Het woningtekort in Nederland blijft stijgen. Wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn lang en koopwoningen worden steeds duurder. Het college wil ervoor zorgen, dat wonen in De Bilt bereikbaar blijft, ook voor huishoudens met lagere inkomens.

Wensen en bouwstenen

Het participatieproces geeft inwoners de gelegenheid om nieuwe voorstellen voor invulling van de woningbouwopgave aan te dragen. Ook kunnen zij meegeven wat voor hun eigen wijk of dorp de belangrijkste behoeften, wensen en ideeën zijn. ‘We zijn natuurlijk op zoek naar meer locaties om woningen te kunnen bouwen. Daarnaast halen we graag input op voor het nieuwe woonbeleid’, aldus de wethouder.

Alle belangen aan tafel

In september start de participatie in De Leijen, Bilthoven-Noord, De Bilt, Maartensdijk en Westbroek, gevolgd door de overige dorpen en wijken in het vierde kwartaal van dit jaar. De gemeente streeft er naar, dat de belangen van alle inwoners vertegenwoordigd zijn: huurders, eigenaren, woningzoekenden, ouderen en jongeren. Het resultaat van hun inbreng wordt verwerkt in een concreet voorstel aan de gemeenteraad. De participatie kan per wijk of dorp anders en op maat ingericht zijn, afhankelijk van de wensen van inwoners. Ook wordt een digitale burgerpeiling gehouden.

Kennisteam

Voor het kennisteam gaat de gemeente op zoek naar kundige professionals, die een bijdrage willen leveren. Dit team zal fungeren als adviesraad voor het college bij het maken van beleidskeuzes op het terrein van wonen. De werving is gericht op deskundigen op de terreinen: stedelijke ontwikkeling, leefbaarheid, woningbouw en gezondheid.

Verder na de zomer

De uitnodiging om zich aan te melden voor het participatieproces gaat direct na de zomer de deur uit naar de eerste vijf wijken en dorpen; de overige volgen in het vierde kwartaal. Tegelijkertijd start de uitvraag voor het kennisteam. De gemeente zal dit kenbaar maken via de gemeentelijke website, de media en in haar netwerk.

Informatie

In de tussentijd kunnen inwoners terecht bij de gebiedsmakelaars van de gemeente. Hun contactgegevens vindt u op de dorpspagina via de homepage op de gemeentelijke website www.debilt.nl.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*