Update Verwelius

Beste Luw-leden,

Na een periode van stilte zijn er sinds medio november weer ontwikkelingen te melden rondom het voormalige Hessingterrein (nu Verweliusterrein). Verwelius heeft een (groot) aantal van u uitgenodigd voor een online presentatie op 19 november jl, waarbij via een aantal schetsen de ideeën van Verwelius zichtbaar werden. Hun idee is dat er 130 woningen (inclusief een aantal huurwoningen) worden gerealiseerd. Voor meer informatie kunt u ook de website (www.aandegrift.nl) raadplegen.

Zoals bekend bestaan er bij veel belanghebbenden zorgen over de omvang van de toekomstige woonwijk, dit in relatie tot het kwetsbare natuurgebied. In dit gebied kunnen cultuurhistorische – en landschappelijke belangen in conflict komen met de voorziene realisatie van een dergelijk groot aantal woningen. Ook is de kans erg groot dat de belangrijke Rode Contour zal worden overschreden, met een direct gevolg voor alle kwetsbare flora en fauna.

De werkgroep Verweliusterrein binnen LUW, bestaande uit Hans Sluijmer en Zwer Kooi, hebben n.a.v. de presentatie inmiddels een aantal vragen gesteld aan zowel Verwelius als aan de verantwoordelijke projectleider vanuit de gemeente De Bilt.

Het is de bedoeling dat het proces van politieke besluitvorming begin volgend jaar gaat starten. Verwelius hoopt dat de benodigde vergunningen in de loop van 2021 afgegeven zullen worden door de gemeente, waarna er gestart kan worden met slopen en het bouwrijp maken van de grond, zodat de bouw eind 2021/begin 2022 kan beginnen.

Samen met de diverse belangenverenigingen zoals Utrechts Landschap, Vogelwacht De Bilt-Zeist en het IVN zal LUW in de komende spannende periode actief aan de slag gaan om gezamenlijk veel input te leveren aan de gemeenteraad met als doel het grondbeslag van het plan te verkleinen zodat de negatieve impact binnen de perken blijft.

Met vriendelijke groet,

Hans Sluijmer en Zwer Kooi

LUW-Werkgroep Verweliusterrein.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*