Windmolens (Forza De Bilt)

Geachte omwonenden en bewoners- of natuurorganisaties,

‘Kleine’ windmolens van 12-25 verdiepingen her en der in het landschap: ons prachtige, open landschap gaat zomaar verloren door een schijnbaar onopvallend raadsvoorstel met grote gevolgen.

Helaas te laat dacht ik eraan, door drukte, om jullie te alarmeren over ‘kleine windmolens’ die het college her en der wil toestaan in onze prachtige, open natuur, ook in bossen. Gisteren hebben we dat besproken in de commissie OR, hier terug te zien (ook alle stukken staan daar). Alleen Groenekans Landschap heb ik (heel laat) nog weten te bereiken, en mocht in de commissie namens hen zeggen dat het tegen dit voorstel is.

  • ‘Kleine windmolens’ kunnen volgens de door mij geraadpleegde ambtenaren zomaar 35 meter hoog zijn (tiphoogte), dat zijn 12 verdiepingen
  • Volgens mijn eigen berekeningen ook wel 45 m = 15 verdiepingen (ashoogte van 25 m + rotordiameter van 20 m)
  • vergunningen moeten nu nog via de raad, maar dat wil college afschaffen en zelf kunnen beslissen, dus minder inspraak en participatie
  • alleen met ondernemers is geparticipeerd, met omwonenden en bewoners- of natuurorganisaties niet

Kijk op de kaart en zie dat er veel verschillende plekken zijn aangewezen als potentiële locaties: Groenekan, Nieuwe-Wetering, Maartensdijk, De Bilt-Zuid, Westbroek etc.

Wat kunt u doen?

Allereerst: Ik vind het echt spijtig dat ik u eerder heb kunnen benaderen, excuus, hoewel mijn fractie zeer actief is, er zeer grote drukte is en niet alles kan. Het zij zo.

  • U kunt de plannen bestuderen (let op: er wordt alleen gesproken van ashoogten, de tiphoogten moeten we zelf schatten of uitrekenen)
  • U kunt uw mening kenbaar maken aan de raad via gemeenteraad@debilt.nl
  • U kunt evt. verzoeken alsnog te mogen inspreken in de raad van 30.05.2024. Hoewel dat niet gebruikelijk is, lijkt het mij, gezien het complete gebrek aan participatie, niet ondenkbaar dat een uitzondering wordt gemaakt; ik zal het evt. verzoek i.i.g. tijdens die raad in stemming brengen.
  • U kunt, zelfstandig of gezamenlijk, een inspraakreactie naar de raad sturen
  • U kunt tegen het raadsbesluit, als dat 30 mei genomen wordt, in bezwaar en beroep
  • U kunt het raadsbesluit, voor vernietiging bij de Kroon voordragen (gratis en vormvrij), wegens strijd met het recht en algemeen belang (geen participatie plaatsgevonden)

U kunt mij altijd mailen bij vragen. Laat mij svp. weten als u niet gemaild wilt worden hierover, of in het algemeen. Dank en succes!

Vriendelijk groetend,

Peter Schlamilch

Fractievoorzitter Forza De Bilt

www.forzadebilt.nl

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*